posledná aktualizácia 19.9.2020

COVID opatrenia: Predášky (celý semester) a cvičenie v 1. týždni budú online. Informácie o prístupe Vám budú zasielané hromadným mailom na školské emaily.

Prednášajúci: prof.Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Cvičiaci: prof.Ing. Miloš Drutarovský, CSc 

Anotácia predmetu (2/2s)

Predmet je zameraný na rozšírenie poznatkov o metódach, algoritmoch, protokoloch a prostriedkoch využívaných na zabezpe?enie dôvernosti, integrity, autentizácie, dostupnosti a odmietnutia pôvodu dát v informačných systémoch. Absolvovaním predmetu poslucháč získa prehľad o základných typoch útokov, vybraných protiopatreniach a testovacích nástrojoch využívaných pri návrhu a implementácií v takých oblastiach ako sú počítačová a sieťová bezpečnosť, a tiež bezpečnosti rôznych typov telekomunikačných a senzorových sietí.

Hlavné tématické okruhy:

Informácie o prednáškach, cvičeniach a podmienkach udelenia zápočtu nájdete v dokumente BIKS.pdf (plán bude priebežne prispôsobený aktualnym COVID opatreniam). 

Podklady pre prednášky a cvičenia (v učebni PK13_L4): budú zverejňované priebežne v systéme TUKE Moodle.