posledná aktualizácia 10.2.2021

COVID opatrenia: Predášky a semináre budú (minimálne prvých 5 týždňov) online. Informácie o prístupe Vám budú zasielané hromadným mailom na školské emaily.

Prednášajúci: prof.Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Semináre: prof.Ing. Miloš Drutarovský, CSc 

Anotácia predmetu (2/2s)

Predmet je zameraný na získanie základných poznatkov o metódach, algoritmoch a prostriedkoch využívaných na zabezpečenie dôvernosti, integrity, autentizácie, dostupnosti a odmietnutia pôvodu dát v počítačových systémoch. Absolvovaním predmetu poslucháč získa prehľad o základných stavebných kryptografických blokoch (symetrických a nesymetrických šifrách, hašovacích funkciách, generátoroch náhodných čísel a digitálnych podpisoch) využívaných pri návrhu a implementácií v takých oblastiach ako sú počítačová a sieťová bezpečnosť, ako aj bezpečnosť rôznych typov telekomunikačných sietí.

Hlavné tématické okruhy:

Informácie o prednáškach, cvičeniach a podmienkach udelenia zápočtu nájdete v dokumente BPS.pdf (plán bude priebežne prispôsobený aktualnym COVID opatreniam)

Podklady pre prednášky a semináre: budú zverejňované priebežne v systéme TUKE Moodle.


Užitočné programy

Cryptool Portal - stránka s možnosťou stiahnutia graficky orientovaných nástrojov pre podporu (aj) výučby Kryptografie.
Magma Calculator - prostredie pre on-line výpočty pomocou MAGMA systému optimalizovaného pre algebraické výpočty (vrátane napr. aj podpory pre ECC). Kalkulačka je voľne dostupná a umožňuje oproti plnej verzii programu MAGMA realizovať len časovo obmedzené výpočty.
OpenSSL - kryptografická knižnica a prostredie pre podporu kryptografických algoritmov a protokolov využívaných napr. aj v TLS a SSL protokoloch. Linky na aktuálne inštalácie pre operačné systémy Windows a Linux.

Zaujímavé linky:

PGP program - počítačový program pre šifrovanie a dešiforvanie, základné informácie a história
AES Matlab - implementácia šifračného Štandardu AES v Matlabe s využitím prehľadných m-suborov
Handbook of Applied Cryptography - voľne dostupná elektronická verzia knihy
Prezentácie a videoprezentácie (v angličtine) autora knihy Understanding Cryptography
RSA - pôvodný článok R.L. Rivesta, A. Shamira, a L. Adlemana publikovaný v Communications of the ACM, v. 21, n. 2, Feb 1978
Podklady k vysvetleniu ROCA "fingerprint" algoritmu na detekciu problematických privátnych kľúčov (aj) v slovenských eID
Prvých 100000 prvočísel
Základy teorie čísel a jejich aplikací pro nematematiky - zaujímavo napisaná učebnica
Kryptológia - základy - učebný text  o kryptológii využívaný na Katedre informatiky FMFI UK, autor M. Stanek
KR00k WiFi Vulnerability- príklad zraniteľnosti WiFi zariadení (v čipoch Broadcom a Cypresss) objavenej firmou Eset