KEMT320 - Elektroakustika

(dočasná stránka)

 

Aktuálne informácie k udeľovaniu zápočtov

1. Podmienka udelenia zápočtu:

- ospravedlnené všetky neúčasti na cvičeniach

2. neospravedlnenú neúčasť možno ospravedlniť :

- vierohodným lekárskym potvrdením o práceneschopnosti

- po dohode s cvičiacim (aj cez e-mail) splnením náhradnej úlohy, súvisiacej s témou cvičení

3. Konečný termín na splnenie vyššie uvedených podmienok je 30.5.2003!!!

4. Prehľad aktivity na cvičeniach a hodnotenia testov sú na nasledovnej linke:

Cvičenia 2003

 

Niektoré užitočné linky:

Moving Acoustics

Akabak

Pozdĺžne a priečne vlnenie

Zvukové polia akustických vysielačov

Online course on acoustics