KEMT

Mobilné komunikácie    

MK_PS - 26000880

Osnova prednášok

V rámci prednášok sa budeme venovat nasledovnýn problémom

1

Úvod

Rozdelenie mobilných a bezdrôtových rádiových sietí a trendy vývoja.

2

Mobilné siete

Evolúcia 3G/4G/5G sietí, Princípy MIMO a massive MIMO systémov, Princíp 5G sietí a klaudové rádiové siete C-RAN, mobilné IP a softvérovo definované rádio, Virtualizácia C-RAN sietí., IoT, Fog computing pre 5G siete, Aplikácie 5G sietí a mmWaves systémy

3

Bezdrôtové siete

Nové bezdrôtové siete využívané pre 5G siete na báze štandardu IEEE 802.11ac, 802.11ad, Mobilné viacpreskokové siete MANET, MANET siete s príležitostnou komunikáciou (DTN), Hybridné MANET-DTN siete a Mobilné senzorové siete                          

Osnova cvicení

Základné myšlienky a návody na cvicenie

Úvod semestra

Úvod do problematiky mobilných sietí

Celý semester

Diskusia o vybraných problémoch 5G sietí

Záver semestra

Simulovanie daných problémov v 5G sietí v prostredí simulátora MATLAB, OPNET......

Zápocet

Podmienky udelenia zápoctu sú nasledovné

1

Aktívna úcast na cviceniach

Podmienky účasti a neúčasti na cvičení sú definované v študijnom poriadku - to be updated!

2

Odovzanie zadaní

Odovzdanie zadaní v definovaný termín - - to be updated!

3

Prezentácia zadania 

- to be updated!

  1. Minimálna úroveň - odborne spracovaný referát na vybranú tému v rozsahu min. 20 strán - max 24 bodov
  2. Stredná úroveň - odborne spracovaný referát na vybranú tému v rozsahu min. 20 strán  a jednoduchá simulácia v simulátore MATLAB/OPNET modeler - max 31 bodov
  3. Nárocná úroveň - odborne spracovaný referát na vybranú tému v rozsahu min. 20 strán, jednoduchá simulácia v simulátore MATLAB/OPNET modeler, návrh aplikácie - max 40 bodov

Dôležité oznamy

Oznam č.1

09.03.-27.03.2020 - Samoštúdium

Samoštúdium - problematika LTE Advance pro - Multi-point coordination and transmission

Prednáška - Prednáška č.2

Cvičenie - príprava 10 minutovej prezentácie o skúmaných problémov v rámci riešenej témy zadania. Každý člen riešiteľského kolektívu odprezentuje jeden problém.

Na základe aktuálneho stavu, je potrebné zaslať danú prezentáciu na moj email: jan.papaj@tuke.sk. V názve je potrebné uviesť zoznam riešiteľov. Termín: 1.4.2020

Oznam č.2

Samoštúdium - problematika Device - to - Device communication for 5G networks

Prednáška - Prednáška č.3

Cvičenie - práca na záverečnom zadaní

Oznam č.3

Samoštúdium - problematika MIMO, massive MIMO and multiuser MIMO for 5G

Prednáška - Prednáška č. 4

Cvičenie - práca na záverečnom zadaní, príprava zaverecnej prezentácie, simulácie v simulačnýh nástrojoch

Oznam č.4

Samoštúdium - problematika Software defined networking for 5G

Prednáška - Prednáška č. 5

Cvičenie - vypracovanie osnovy záverečnej práce a práca na záverečnom zadaní. Danú osnovu je potrebné zaslať na môj email môj email vo formáte doc do 18.04.2020 !

Oznam č.5

Samoštúdium - problematika Wireless Local and Low Power Wide Area Networking

Prednáška - Prednáška č. 6

Cvičenie - príprava záverečného zadania. Dátum odovzdania finálnej verzie je 8.5.2020! Zadanie je potrebné zaslať so všetkými súbormi vo formate zip s uvedenim všetkých mien na môj email! Zároveň upozorňujem, že posielajte mi len finálne verzie!

Oznam č.6

Samoštúdium - problematika Sensor network and Body area networks

Prednáška - Prednáška č. 7

Cvičenie - príprava záverečného zadania. Dátum odovzdania finálnej verzie je 8.5.2020! Zadanie je potrebné zaslať so všetkými súbormi vo formate zip s uvedenim všetkých mien na môj email! Zároveň upozorňujem, že posielajte mi len finálne verzie!

Oznam č.7

Samoštúdium - problematika Multihop networks for 5G

Prednáška - Prednáška č. 8

Cvičenie - príprava záverečného zadania. Dátum odovzdania finálnej verzie je 8.5.2020! Zadanie je potrebné zaslať so všetkými súbormi vo formate zip s uvedenim všetkých mien na môj email! Zároveň upozorňujem, že posielajte mi len finálne verzie!

Podporná literatúra a zdroje

1


From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband

Author(s): Martin Sauter, First published:14 August 2017Print ISBN:9781119346869 |Online ISBN:9781119346913 |DOI:10.1002/9781119346913

2

5G mobile communications: concepts and technologies

Authors: Asif, Saad Z, 2019, ISBN:1498751555

3

Fundamentals of 5G Mobile Networks

Authors: Jonathan Rodriguez, 2015, ISBN 13:9781118867525

4

Multiple Access Techniques for 5G Wireless Networks and Beyond

Authors: Mojtaba Vaezi, Zhiguo Ding, H. Vincent Poor, 2019, ISBN:978-3-319-92089-4;978-3-319-92090-0