Signálové a komunikačné rozhrania 2016/2017

Prednášky

 1. Úvod

 2. Sériové rozhrania RSxxx

 3. GPIB

 4. Prehľad priemyselných rozhraní I

 5. Senzory úvod

 6. Senzory I

 7. Senzory II

 8. Senzory III

 9. Prehľad priemyselných rozhraní II - CAN SPI, I2C, AS-i - OPRAVENÉ, ODSTRÁNENÝ KONIEC O SSI

 10. MODBUS, SOAP

 11. SSI, Profibus


Cvičenia

 1. Zadanie I, použitý softvér


 2. Cyklus  - bude ešte upresnené:

 3. Fotocitlivé prvky

 4. Hallov senzor

 5. Meranie polohy a otáčok

 6. RS485, GPIB, použitý softvér

 7. Tenzometre

 8. Termočlánok