posledná aktualizácia 23. 3. 2011

Prednášajúci: doc.Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Cvičiaci: doc.Ing. Miloš Drutarovský, CSc. 

Anotácia predmetu (3/2s)

Predmet je zameraný na získanie základných vedomostí z oblasti architektúr a technických prostriedkov využívaných v mikroprocesorovej technike s dôrazom na jednočipové mikroprocesory, ich modifikácie a trendy vo vývoji, praktické skúsenosti pri ich návrhu, programovaní a ladení s dôrazom na využitie jazyka C vo vložených aplikáciách. Pozornosť je tiež venovaná princípom umožňujúcim zvýšenie robustnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti týchto systémov v automobilovej technike.

Hlavné tématické okruhy:

Vybrané témy budú prakticky precvičované v laboratóriu KEMT V102b na Vysokoškolskej 4 na vývojovej doske s procesorom Analog Devices ADuC 836 (produktom z rodiny tzv. MicroConverters, ktoré využívajú inštrukčnú sadu a jadro z procesora Intel 8051) v rozsahu, ktorý umožňuje vývojová doska ADuC836EB1 (schéma, osadenie) vyvinutá na KEMT FEI TU Košice podporou firmy Analog Devices, Inc a voľne dostupná testovacia verzia Keil C51 Evaluation Tools (obmedzenie generovaného kódu na 2 KB, chýbajúce knižnice pre aritmetiku v pohyblivej rádovej čiarke, ...) špičkového vývojového prostredia firmy Keil Software, Inc. pre procesory na báze jadra Intel 8051. Základné princípy a výhody operačných systémov reálneho času budú demonštrované pomocou RTX51 Tiny Real-Time Kernel firmy Keil.

Informácie o cvičeniach, prednáškach a podmienkach udelenia zápočtu nájdete v dokumente vsa.pdf, témy zadaní v dokumente zadania_vsa.pdf.
Doplnkové materiály k prednáškam (časť DP z r. 2004)

Podklady pre cvičenia (základ tvoria cvičenia z predmetu Mikroprocesorová technika)

MT_cv1, MT_cv2, MT_cv3, MT_cv4, MT_cv5, MT_cv6, MT_cv7, MT_cv8

8-bitový procesor Analog Devices ADuC836:
ADuC836: MicroConverter®, Dual 16 Bit Sigma-Delta ADCs with Embedded 62kB Flash MCU Data Sheet (Rev. A, 4/03) [PDF]
ADuC836: Errata Sheet (Rev. E0, 11/02) [PDF]
Vývojová doska ADuC836EB1 (schéma, osadenie)
Analógová rozširujúca doska (schéma, osadenie
Digitálna rozširujúca doska (schéma, osadenie)

Simulácia periférnych obvodov (A/D, D/A, SPI, CAN, FLASH, ...) v prostredí uVision
RTX51 Tiny User's Guide - hypertextová príručka

Zaujímavé linky:

Vložený (Embedded) systém - informácie na stránke Wikipedie
Analog Devices Signal Processing in Automotive Electronics - príklady riešení vložených sytémov s využitím DSP v autoelektronike
Writing C Code for the 8051 by Matthew Kramer
C51 Primer - podrobný opis rozšírení Keil C51 z pohľadu programátora
Writing Optimum Code - informácia z C51 užívateľskej príručky
The Final word on the 8051 - on-line kniha o procesore Intel 8051
Porovnanie procesorov so zrýchleným jadrom 8051
Vývoj procesorov s jadrom 8051 z pohľadu roku 2008
50 rokov vývoja procesorov z pohľadu firmy Intel (PDF)
Originál patentu prvého jednočipového mikroprocesora Intel 4004 (PDF)  
Manuály pre Keil asembler A51 a prekladač C51 (referenčné manuály, pre priamu prácu na cvičeniach nie sú potrebné)
Vnútenie externých signálov pri simulácii periférii v prostredi Keil uVision je demonštrované v projekte ESsM_Stimuly
Princíp klasického gyroskopu
Inerciálne MEMS senzory
Princíp inerciálnych navigačných systémov