Webové technológie

WT - PS - 26000836 / Zimný semester

O predmete Webové technológie

Predmet Webové technológie bude zameraný na získavanie základných vedomostí a zručností, potrebných na vytvorenie moderných web stránok.
Študenti získajú základné znalosti o problematike tvorby front-end a back-end aplikácií, mobilného dizajnu a používaní HTML5.

Doplňujúce informácie

Dôležité oznamy

9.12.2019 - Prednáška je z rodinných dôvodov zrušená

9.12.2019 - 20.12.2019 - Cvičenia sú zrušené - samostatná práca na zadaní č.3

Oznamy o skúške

 1. V systéme MAIS je priebežné hodnotenie 1. a 2. zadania. K udeleniu zápočtu je potrebné odovzdať aj zadanie č.3

Obsah prednášok a cvičení

 1. Introduction
 2. Web architectures (HTTP Protocol, Client-side Processing, Server-side Processing, Multi-tier Architectures) 
 3. HTML5 and the Open Web Platform (HTML and DOM, HTML5 and the Open Web Platform)
 4. Mobile web and responsive design
 5. Mobile web and responsive design
 6. Web Application Frameworks
 7. Introduction to JavaScript
 8. Client-side processing (e.g. using Javascript, jQuery)
 9. Server-side processing (e.g. using PHP)
 10. NodeJS and other platforms
 11. UI/UX web design and tools
 1. Introduction
 2. Essential Web technologies (URL, HTML, HTTP)
 3. Markup languages including HTML5
 4. CSS3 Cascading Style Sheets
 5. Web programming, architectural patterns and frameworks
 6. Jquery and another platform
 7. PHP and database
Hodnotenie: 40/60

40 bodov za 4 zadania / 50 bodov písomná časť / 10 bodov ústna časť (51% úspešnosť)

Zadanie