posledná aktualizácia 24.9.2018

Prednášajúci: prof.Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Cvičiaci: Mgr. Mária Švecová, PhD.. 

Anotácia predmetu (3/2s)

Predmet je zameraný na získanie základných poznatkov v oblasti kryptografie s tajným a verejným kľúčom , na základné typy symetrických šifier ako sú 3DES, AES, RC4 a nesymetrických šifier RSA, El Gamal a šifier s využitím eliptických kriviek. Získa základné poznatky z oblasti manažmentu šifrovacích kľúčov s využitím certifikačných autorít, autentizácie používateľov a autorizácie dát s využitím hašovacích funkcií a digitálnych podpisov. Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o aplikáciách kryptografie v takých oblastiach ako sú informačná a sieťová bezpečnosť, ako aj bezpečnosť rôznych typov telekomunikačných sietí (IP, Wi-Fi).

Hlavné tématické okruhy:

Informácie o prednáškach, cvičeniach a podmienkach udelenia zápočtu nájdete v dokumente AK.pdf

Podklady k vysvetleniu ROCA "fingerprint" algoritmu na detekciu problematických privátnych kľúčov (aj) v slovenských eID (prednáška 6.11.2017).

Podklady pre cvičenia (v učebni BN32_L512):

Témy zadaní

Užitočné programy

Cryptool Portal - stránka s možnosťou stiahnutia graficky orientovaných nástrojov pre podporu (aj) výučby Kryptografie.
Magma Calculator - prostredie pre on-line výpočty pomocou MAGMA systému optimalizovaného pre algebraické výpočty (vrátane napr. aj podpory pre ECC). Kalkulačka je voľne dostupná a umožňuje oproti plnej verzii programu MAGMA realizovať len časovo obmedzené výpočty.
OpenSSL - kryptografická knižnica a prostredie pre podporu kryptografických algoritmov a protokolov využívaných napr. aj v TLS a SSL protokoloch. Linky na aktuálne inštalácie pre operačné systémy Windows a Linux.

Zaujímavé linky:

PGP program - počítačový program pre šifrovanie a dešiforvanie, základné informácie a história
AES Matlab - implementácia šifračného Štandardu AES v Matlabe s využitím prehľadných m-suborov
Handbook of Applied Cryptography - voľne dostupná elektronická verzia knihy
RSA - pôvodný článok R.L. Rivesta, A. Shamira, a L. Adlemana publikovaný v Communications of the ACM, v. 21, n. 2, Feb 1978
Prvých 100000 prvočísel