blank

I. Podmienky udelenia zápočtu:

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov a max. 40 bodov zo zápočtu.
 • Vykonávanie priebežných testov z modulov na portáli NetAcad min. na 80%.
 • Priebežné testy sú aktivované od pondelka rána do nedele polnoci nasledujúcého týždňa v harmonograme, t.j. každý test bude aktívny po dobu 2 týždňov.
 • Priebežné testy sa dajú klikať 2x bez dozoru (1. pokus minimálne na 80%, 2. pokus minimálne na 85%, 3. pokus sa kliká pod dozorom, minimum je 85%).
 • Teoretický final test z CCNA 1, 2: 13. týždeň,
 • Teoretický final test aspoň na 80% odklikaný v systéme (ak sa opakuje je nutné ho spraviť na 85%, ale bodovo sa zaráta už len 80% do záverečného bodovania).
 • Testovanie praktických znalostí aspoň na 70% (ak sa opakuje je nutné ho spraviť na 75%, ale bodovo sa zaráta už len 70% do záverečného bodovania).
 • Náhradný pokus z testovania praktických znalostí (CCNA 1 a 2): Posledný týždeň semestra.
 • Náhradný termín z podsieťovania, písomky, teoretických testov (CCNA 1 a 2): Zvýšená obtiažnosť. Posledný týždeň semestra.
 • Podvádzanie: Vylúčenie z cvičenia (Opakované podvádzanie: Vylúčenie z predmetu!
 • Študent teda má možnosť získať:

 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 1, 2: 12. týždeň.
 • Neodklikané priebežné testy sa budú otvaráť mimo harmonogramu (oneskorené klikanie) v 7. týždni (CCNA1) a v 12. týždni (CCNA2).
 • Oneskorené klikanie priebežných testov v NetAcade: -1 bodu/test.

II. Skúška

 • Min. 31 bodov zo skúšky.
 • Tzv. 10 minutovka - min. 7 správnych odpovedí, aby študent postúpil na písomnú časť.
 • Písomná časť: 3 otázky na rozpracovanie.
 • Ústna časť: debata =)