posledná aktualizácia 7.12. 2016

 

Prednášajúci: prof.Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Cvičiaci: prof.Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Anotácia predmetu (3/2s)

Predmet je zameraný na zvládnutie metodiky návrhu elektronických systémov s mikroprocesormi. Úvodná časť je venovaná základným pojmom mikroprocesorovej techniky a systémovému pohľadu na mikroprocesorové systémy (architektúry procesorov, prerušovacie systémy, styk s okolím). Ťažiskom predmetu sú elektronické systémy s jednočipovými mikropočítačmi. Preberajú sa základné vlastnosti a trendy vo vývoji jednočipových mikropočítačov a demonštrujú sa na vybranom type 8-bitového mikropočítača (Analog Devices ADuC 836 s jadrom Intel 8051). V druhej časti je demonštrovaný základný vývoj aplikácií pre 32-bitové jednočipové mikropočítače s jadrami ARM s využítím jazyka C. V závere sa poukazuje na niektoré problémy návrhu elektronických systémov s jednočipovými mikropočítačmi ako sú: emulácia, príprava programových prostriedkov a špeciálne režimy práce (zálohovanie, robustnosť, AD, DA a PWM prevod). Absolvent okrem teoretických znalostí získa aj praktické skúsenosti a návyky v práci s modernými vývojovými prostriedkami pre jednočipové mikropočítače.

Hlavné tematické okruhy:

Vybrané témy budú prakticky precvičované v laboratóriu KEMT V102b na Vysokoškolskej 4 na vývojovej doske s procesorom Analog Devices ADuC 836 (produktom z rodiny tzv. MicroConverters, ktoré využívajú inštrukčnú sadu a jadro z procesora Intel 8051) v rozsahu, ktorý umožňuje vývojová doska ADuC836EB1 (schéma, osadenie) vyvinutá na KEMT FEI TU Košice podporou firmy Analog Devices, Inc a voľne dostupná testovacia verzia Keil C51 Evaluation Tools (obmedzenie generovaného kódu na 2 KB, chýbajúce knižnice pre aritmetiku v pohyblivej rádovej čiarke, ...) špičkového vývojového prostredia firmy Keil Software, Inc. pre procesory na báze jadra Intel 8051. Pre 32-bitové procesory s jadrami ARM bude demonštrované prostredie MDK-ARM Microcontroller Development Kit firmy ARM Keil. Ako nadstavbové simulačné moduly  budú využívané DLL rozšírenia (zbernica I2C, LCD displej, konečný automat jadra 8051-vhodný aj pre vypracovanie  špecializovaných meraní v rámci predmetu Rádioelektronické meranie ) prostredia µVision firmy Keil (súčasť Keil C51 Evaluation Tools).

Informácie o cvičeniach, prednáškach a podmienkach udelenia zápočtu nájdete v dokumente mt.pdf
Úvod k procesorom Freescale ColdFire využívaným na cvičeniach
Doplnkové materiály k prednáškam (časť DP z r. 2004)

Témy zadaní

Podklady pre cvičenia:

MT_cv1, MT_cv2, MT_cv3, MT_cv4, MT_cv5, MT_cv6, MT_cv7, MT_cv8, MT_cv10 (tutorial), MT_cv11, MT_cv12, MT_cv13 (org_prezentácia) 

8-bitový procesor Analog Devices ADuC836:
ADuC836: MicroConverter®, Dual 16 Bit Sigma-Delta ADCs with Embedded 62kB Flash MCU Data Sheet (Rev. A, 4/03) [PDF]
ADuC836: Errata Sheet (Rev. E0, 11/02) [PDF]
Vývojová doska ADuC836EB1 (schéma, osadenie)
Analógová rozširujúca doska (schéma, osadenie
Digitálna rozširujúca doska (schéma, osadenie)

32-bitový procesor Freescale ColdFire MCF52233:
Testovacia verzia výyvojového prostredia CodeWarrior pre procesory ColdFire (vyžaduje registráciu)
MCF52235 ColdFire Integrated Microcontroller Reference Manual (Rev.5  09/2007) [PDF]
MCF52235 Family Fact Sheet [PDF]
MCF52235 Family Specification Sheet [PDF]
MCF52235 ColdFire Microcontroller Data Sheet [PDF]
ColdFire Family Programmer's Reference Manual [PDF]
Vývojová doska Freescale M52233DEMO (schéma, užívateľska_príručka)

32-bitový procesor STM32F103 s jadrom ARM Cortex M3 (využívaný v prípade záujmu študentov v individuálnych zadaniach, podporené firmou Elcom Prešov):
Testovacia verzia výyvojového prostredia ARM Keil pre procesory ARM
STM32F103x6 ARM-based 32-bit MCU Data Sheet (Rev.8  08/2008) [PDF]
GNU prekladač pre MCU s jadrami ARM
Laboratórne cvičenia s doskou MCBSTM32 a sériovým ladiacim rozhraním
Kniha s opisom procesora STM32 s jadrom Cortex M3
Kniha s opisom jadra ARM7ARM
Reference Manual [PDF]
Rodina STM32 MCU s jadrom Cortex M3
Časopis STM32_Journal (Vol.1)
KEIL ULINK2 JTAG adapter
Vývojová doska ARM Keil MCBSTM32 (schéma, užívateľska_príručka)
Vývojová doska ARM Keil MCBSTM32E (schéma, displej, užívateľska_príručka)
AN290 - pripojenie TFT LCD displeja k STM32F10xxx FSMC (PDF, kod)

32-bitový procesor s jadrom Cortex M0
Kniha o procesore Cortex M0 (obmedzená časť knihy The Definitive Guide to ARM Cortex M0 by Joseph Yiu)

Zaujímavé linky:

Writing C Code for the 8051 by Matthew Kramer
Keil C Programming Tutorial - základný opis opis rozšírení Keil C51
C51 Primer - podrobný opis rozšírení Keil C51
Kompaktný zoznam príkazov ANSI C (PDF)
Stručný opis (Intel HEX) formátu
The unofficial history of 51 by Jan Waclawek  (PDF)
The Final word on the 8051 - on-line kniha o procesore Intel 8051 (PDF)
Porovnanie procesorov so zrýchleným jadrom 8051
Vývoj procesorov s jadrom 8051 z pohľadu roku 2008
História vývoja procesorov s jadrom ARM
Perspektiva náhrady 8- a 16-bitových MCU 32-bitovým procesormi ARM Cortex M0+ z pohľadu firmy Freescale
Porovnanie rodín procesorov ColFire a ARM.
50 rokov vývoja procesorov z pohľadu firmy Intel (PDF)
Originál patentu prvého jednočipového mikroprocesora Intel 4004 (PDF)  
Processor Expert pre procesory firmy Freescale pre 8 a 16-bitové MCU (užívateľský manuál).
Manuály pre Keil asembler A51 a prekladač C51 (referenčné manuály, pre priamu prácu na cvičeniach nie sú potrebné)
Vnútenie externých signálov pri simulácii periférii v prostredi Keil uVision je demonštrované v projekte ESsM_Stimuly